Kwaliteit van psychische zorg verbeteren met

Online Patiënten Expertise Netwerk.

Over dit project

Klant

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Merk

OPEN

Release datum

Februari 2015

Images voor OPEN

De mogelijkheden voor digitale zorgtoepassingen ofwel e-health nemen in rap tempo toe. In opdracht van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ging YipYip aan de slag met de e-health app 'OPEN'. De centrale vraag daarbij was: “Hoe verbeter je de kwaliteit van zorg voor kinderen met een psychiatrische stoornis en hun ouders?”

Het antwoord lag in een E-Health app waarin alle ervaringskennis van kinderen met een psychiatrische stoornis en hun ouders structureel in kaart wordt gebracht, geanalyseerd en teruggekoppeld aan diezelfde kinderen, ouders en behandelaars.

Bijeffecten van het project

Naast deze centrale vraag waren er nog andere thema's die we graag wilden onderzoeken. In de zijlijn zagen we kans om aandacht te besteden aan een aantal andere onderdelen.

OPEN

Het verhogen van de patiëntenparticipatie, door buiten de behandelingen contact te houden met kinderen met een psyhische stoornis en hun ouders.

OPEN

Het ontwikkelen en aanscherpen van evidence-based zorg.

OPEN

Een gestructureerde verzameling van ervaringskennis samenstellen en deze op brede schaal beschikbaar maken.

Online Patiënten Expertise Netwerk – OPEN

OPEN staat voor 'Open Patiënten Expertise Netwerk' en is een online e-health platform voor kinderen met een psychiatrische stoornis. Hier kunnen zij - en hun ouders - informatie delen met professionals, experts en onderzoekers.

Deze professionals, experts en onderzoekers kunnen tevens onderzoeken uitzetten onder specifieke groepen kinderen. De levensfase waarin kinderen zitten kan soms veel invloed hebben op hun stoornis. Zo is de brugklas bijvoorbeeld een stressvolle periode en kan het einde van een vakantie van invloed zijn. Ook kunnen onderzoekers in het maken van vragenlijsten eenvoudig segmenteren op leeftijd, geslacht en interesses.

De vragen kunnen vooraf worden ingepland en de context van het gebruik kan worden bepaald. Sommige vragen zijn kort en zeer geschikt voor smartphones; andere vragen vereisen meer aandacht en gaan meer om 'het verhaal'. OPEN faciliteert beide scenario's en die kunnen ook in combinatie worden gebruikt. Een voorbeeld. Om 12:00 kan er worden gevraagd: 'Hoe goed verloopt de dag tot op heden?', met een korte antwoordmogelijkheid op de mobiele telefoon. Op de computer is het eenvoudiger om langere antwoorden te geven en daarom is er een website ontwikkeld voor deze specifieke context van gebruik. De vervolgvraag die de patiënt 's avonds krijgt biedt dan ook ruimte aan een uitgebreider antwoord.

Daarnaast kunnen experts hun vragenlijsten ook via een speciaal back-end beheren. Met deze resultaten kunnen behandelaars direct hun voordeel doen. Ook de ondervraagden krijgen meteen een terugkoppeling van wat 'anderen' hebben geantwoord.

Ervaringskennis

Ervaringskennis is van onschatbare waarde en is nodig om een goed inzicht te krijgen in de vragen en problemen van patiënten met een psychiatrische stoornis. De uitdaging was om zoveel mogelijk rijke data te creëren, maar tevens de anonimiteit en privacy van de patiënten volledig te waarborgen. Het platform bevat gevoelige data van patiënten die vaak nog onder de 18 zijn. Voor deze groep gebruikers moest er een alternatieve autorisatie plaatsvinden via een ouder.

Data

Bij het opstellen van een onderzoek kunnen diverse vragenlijsten worden aangemaakt met diverse typen vragen. Denk aan multiple-choice (radio/check), open vragen en schaalvragen. Een voorbeeld van een korte vraag voor op de smartphone: 'Wat vind je het lastigst bij het innemen van je medicijn? Kies uit A, B of C'. Voor de desktopversie zijn schaalvragen zeer geschikt, zoals: 'Hoe voelde je je op school? Maak een keuze van 1 tot 10'. Dit levert een combinatie van kwalitatieve- en kwantitatieve data op. De data wordt geanonimiseerd opgeslagen en valt ook niet tot een persoon terug te voeren - enkel tot een globaal profiel.

Kenniscentrum

Verzamelen van ervaringskennis bij patiënten is een van de kerntaken van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Hierdoor zijn patiënten- en ouderverenigingen hechte partners in het netwerk. De vraag is: hoe bereik je de mensen in de doelgroep direct in hun dagelijkse leven, op een zo eenvoudig mogelijke manier? Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie zet met hun website www.kenniscentrum-kjp.nl ook al stappen richting E-Health. OPEN zorgt voor zeer rijke data die kan worden ingezet voor de werkzaamheden van het Kenniscentrum. De ervaringskennis van grote groepen mensen wordt gebruikt in de protocollen en richtlijnen die het Kenniscentrum ontwikkelt en indirect als aanbevelingen en suggesties voor wetenschappelijke onderzoeken.

Brand design

Het Kenniscentrum als uitgangspunt

OPEN is een initiatief van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Het was dan ook een logische stap om deze identiteit als uitgangspunt te gebruiken voor OPEN. Het logo van het kenniscentrum representeert het netwerk en de diversiteit die hierin te vinden is met de patiënt centraal.

Images voor OPEN

De patiënt staat centraal

Omdat bij OPEN de patiënt ook volledig centraal staat was de circulaire vorm een logische om de patiënt te identificeren.

Images voor OPEN

Alles draait om zorg

OPEN is een zorgplatform waar patiënt, onderzoeker en behandelaar elkaar kunnen vinden. Omdat zorg het centrale thema is hebben we gekozen om een herkenbaar teken voor de zorg in het midden te plaatsen.

Images voor OPEN

Patiënten dragen zelf bij

Door mee te doen aan OPEN dragen patiënten zelf bij aan een betere kwaliteit van de zorg. De zorg is nog niet optimaal dus de patiënten visualiseren nu de beweging richting het eindresultaat.

Kleurgebruik

Kleuren Kenniscentrum KJP

De twee primaire kleuren van het Kenniscentrum zijn geel en blauw. De overige kleuren in het logo zijn hier een vertaling van.

Images voor OPEN

Kleuren OPEN

Enerzijds wilde we de kleuren van het Kenniscentrum in stand houden, anderzijds zien we we meer kleuren nodig hebben om de doelgroep aan te spreken. Daarom hebben we de kernkleuren in ere gehouden door een verloop te creëren tussen de twee over een bepaald aantal stappen. De diversiteit van de patiënten wordt hier tevens mee geïllustreerd.

Resultaat

Images voor OPEN

Typografie

We hebben DIN gebruikt voor de typografie, een modern schreefloos font welke goed leesbaar blijft op kleine formaten

Images voor OPEN
Images voor OPEN
Images voor OPEN

Identiteit

Statistieken over tijd

Statistieken

In het dashboard worden statistieken bijgehouden van: de meest gegeven antwoorden en waarden van antwoorden et cetera. De statistieken zijn in verschillende grafieken weer te geven.

Images voor OPEN
Images voor OPEN

Tijdlijn

Onderzoekers kunnen in een snel overzicht bijhouden hoeveel mensen er zijn benaderd voor een onderzoek en hoeveel de respons per vragenlijst is.

Images voor OPEN

Vragen over deze case study?

Neem contact op met een van onderstaande contactpersonen.

Tim Nooteboom

Tim Nooteboom

partner & creative director

t.nooteboom@yipyip.nl