Privacybeleid

Dit privacybeleid van YipYip B.V., bedrijf voerende aan de Schiehavenkade 264, 3024 EZ te Rotterdam, heeft betrekking op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens via de website www.yipyip.nl. Uw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt , verwerkt en, indien nodig, bewaard. Deze verklaring is uitdrukkelijk alleen van toepassing op de diensten van deze website en niet voor de website van derden.

De persoonsgegevens

Uw verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om u van dienst te kunnen zijn en de door uw gewenste diensten te kunnen verstrekken. De gegevens worden alleen opgeslagen indien de dienstverlening dit vereist. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft of dit wettelijk verplicht is. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen ten alle tijden door u worden ingezien of veranderd.

Cookies

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit doen wij voor statische doeleinden om het gebruik van onze website zo makkelijk mogelijk te maken. Deze gegevens anonimiseren wij zoveel mogelijk en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. YipYip B.V. gebruikt Google Analytics (GA4) om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op haar servers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. YipYip B.V. heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Beveiliging

YipYip B.V. betracht de grootst mogelijke zorg met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens. YipYip B.V. voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving betreffende het verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn

YipYip B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van de noodzakelijke diensten of als wettelijk verplicht is.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door YipYip B.V