App ontwikkelaar voor Startups: Creatieve Sessies organiseren

Agile app development

geeft veel flexibiliteit om in te springen op veranderingen.

Efficiënte aanpak

Elk project vraagt om een eigen benadering. Dat kan de doelgerichte waterval methode zijn, maar ook een iteratieve agile aanpak. YipYip beheerst beide vormen. Dat maakt ons proces uitermate flexibel, aanpasbaar aan de wensen van de opdrachtgever. Of het nu gaat om het ontwikkelen van een mobiele app of een back-end systeem. En wanneer we agile te werk gaan, dan weten we dat de uitkomst hoe dan ook rendabel zal zijn. Lees je mee?

Fixed price of agile?

Als er vooraf een vastgesteld budget is én de specificaties van een project zijn bij aanvang volledig helder, dan kunnen we op basis van een 'fixed price' een app, website of backend systeem ontwikkelen. De werkwijze heet dan 'waterval', passend bij de golfbeweging: een vast verloop van begin tot eind. In softwareontwikkeling is er echter regelmatig sprake van onzekerheid, wanneer op voorhand nog onbekend is wat er ontwikkeld moet worden. Het doel is duidelijk, maar de weg ernaar toe nog niet. De agile werkwijze biedt dan uitkomst.

Voordelen van agile development

Binnen een agile werkwijze laten we ons meer meevoeren op de golf van het moment. We sturen naar links of naar rechts, gaan een stap terug of drie sprongen naar voren. Net waar de opdrachtgever accenten wil leggen of waar we rijpe kansen voor ontwikkeling zien. Soms is het beter om een zijstraat in te slaan dan op de drukke hoofdweg te blijven. En soms heb je een extra rotonde nodig om op die hele speciale plek te komen. Binnen een kostenefficiënte werkwijze uiteraard: de benodigde tijd wordt zorgvuldig ingepland en gemonitord. Binnen agile software ontwikkeling is er simpelweg meer ruimte voor experiment en verbetering. We documenteren minder vooraf en daarom blijft er meer tijd over voor het bouwen van apps of websites. De gereserveerde tijd gaat écht volledig in softwareontwikkeling zitten. Daarnaast is het een groot voordeel dat, door de diverse korte iteraties, er meer ruimte is voor verandering in specificaties - zonder hier extra budget voor vrij te maken. Overigens is een combinatie van agile en waterval ook mogelijk, met een ruwe set randvoorwaarden aan de slag gaan en tegelijkertijd het vizier open houden voor veranderingen.

Wat de mogelijkheden zijn is altijd afhankelijk van het beschikbare budget. Hoe dan ook zal een agile werkwijze gegarandeerd een werkend product, prototype of MVP (minimum viable product) opleveren. Uit ervaring en onderzoek blijkt dat het eindresultaat van agile werken meer bevredigend zal zijn en dat er meer features worden ontwikkeld dan vooraf zouden zijn bedacht. En dat is mooi meegenomen: zeker bij app ontwikkeling, waar alle details meetellen. De voorkeuren van gebruikers uiten zich in subtiele (design) oplossingen, waarbij je soms twee keer moet zoeken tot je de perfecte vorm hebt gevonden. Neem de tijd om te bezinnen, te testen, bij te sturen en te evalueren. Hoe pakken we dit aan?

Methoden voor agile werken

Agile software development (waarvan scrum een vorm is) baseert zich op korte iteraties en ontwikkelrondes. Aan de hand van user stories omschrijven we kort welke functionaliteit een gebruiker of klant nodig heeft in het eindproduct. Overige zaken komen op het backlog, om later nog eens kritisch te bekijken - en wellicht op te pakken. Door dit niveau van abstractie toe te passen blijft er automatisch ruimte voor eigen interpretatie van de developer, die steeds de kortste weg zal zoeken om een volgende mijlpaal te bereiken. Dat scheelt een hoop papierwerk en daarmee overhead, en vergroot tegelijkertijd de invloed van de opdrachtgever. Door aan het begin en einde van een sprint zorgvuldig te schakelen met het hele team, managen we ieders verwachtingen. En dan is het elke keer weer een prettige verrassing als de werkzaamheden worden geëvalueerd. Sturen we bij of zitten we op de goede weg? Jij zegt het maar. Wij bouwen wel. Welkom in de sprint!

Interesse

Interesse in het laten uitvoeren van agile app development?