De enige manier om gericht te optimaliseren is middels

analyse

.

App analyse

De analyse van je app is een belangrijk uitgangspunt voor de verbetering er van. Welke functionaliteit gebruiken gebruikers het meest? En welke features laten ze links liggen? App analyse tools geven je de benodigde inzichten – en YipYip vertaalt deze naar een werkbaar zakelijk model.

Gebruik van de app

Het meten van het gebruik van de app is al een iets specifieker meetinstrument. Je bekijkt dan niet alleen hoe vaak de app wordt gebruikt, maar ook op welk moment van de dag, op welke dag van de week en voor hoe lang. De bewegingen hierin zijn goed te volgen: haken mensen meteen af na het openen van de app? Dan kun je uitzoeken waar dat aan ligt. Of neemt het gebruik sterk af na langere tijd een app in bezit te hebben? Dan moet je zoeken naar manieren om de content en functionaliteit fris en aantrekkelijk te houden, om te voorkomen dat de app verstoft en misschien wel van de telefoons of tablets verdwijnt.

Aantal downloads

Een eerste indruk van de populariteit van je app komt natuurlijk rechtstreeks uit de download statistieken. Via een dienst als appFigures krijg je dagelijks meldingen te zien die je vertellen wat je hebt verdiend, door aankopen in de store of in-app purchases. Hierbij krijg je ook meteen inzage in de landen waar de downloads plaatsvinden. Dit biedt soms al verrassende informatie: als je app nu al vaak wordt gevonden in België, zou je daar je marketing op kunnen laten aansluiten. Voor apps waar de app zelf het verdienmodel is zijn dit erg interessante statistieken.

Ken je doelgroep

Dit is waar het allemaal om draait: de gebruiker van jouw app. Wat vindt hij of zij ervan? Voldoet de flow aan de verwachtingen? Is de informatie helder en wordt de gewenste data snel gegenereerd? Met al deze factoren houden wij rekening bij de ontwikkeling van een app. We adviseren je graag over wat voor jouw eindgebruiker de ideale opzet van de app is.

Van alle app analyse tools vinden wij Flurry en Google Analytics for Mobile apps het handigst. Zoals Google Analytics een website monitort, verzamelen Flurry en Google Analytics for Mobile apps alle belangrijke details over het gebruik van jouw app. Met welk device de app het meest wordt gebruikt, op welk besturingssysteem en op wat voor netwerk. Vervolgens zijn alle acties op te vangen, zoals het aantal keer dat een view bekeken wordt. Deze tools vertellen je zelfs meer over: leeftijd, geslacht en interesses van je gebruiker, door andere apps op het device naast elkaar te zetten wordt een gerichte schatting gemaakt. Tot slot zijn conversies heel duidelijk te meten, en precies daarin zit de kern van jouw app – het daadwerkelijke rendement van je product.

Met al deze meetgegevens op zak duiken we vervolgens dieper in de wensen en gedragingen van jouw gebruikers. Je zou er zomaar achter kunnen komen dat het weer op een specifieke locatie van grote invloed is op het gebruik. Of dat de app vooral ‘s avonds in trek is. Ook hier kun je lessen uit trekken en aanpassingen op doen – bijvoorbeeld door de interface te optimaliseren naar dit gebruik of door in de marketing in te spelen op deze behoeftes.

Doorontwikkeling van de app

De app staat als een huis en wordt gedownload in de stores. Maar dan? Er zijn altijd wensen voor doorontwikkeling, want een app is een dynamisch product. Daarom vertalen wij alle verzamelde informatie uit de app analyse tools naar een wensenlijst voor doorontwikkeling van de app. We helpen bij het uitbreiden van de populaire features en trekken ondergesneeuwde functies naar de voorgrond. Zodat jouw informatie optimaal tot zijn recht komt bij de eindgebruiker. Dit alles dankzij waardevolle app analyse tools!

Interesse

Interesse in het laten uitvoeren van app analyse?