De

Gemeente Ridderkerk app

houdt burgers op de hoogte.

Bewoners van de Gemeente Ridderkerk worden met deze app op de hoogte gehouden van berichten over de buurt, zodat ze nooit meer iets missen.

Berichten over uw buurt

In het kader van beter en transparanter communiceren maken veel gemeentes flinke stappen, zo ook de Gemeente Ridderkerk. Met de nieuwe app worden burgers beter op de hoogte gehouden van zaken die zij belangrijk vinden en geeft de app diverse ingangen.

De Gemeente Ridderkerk app biedt gebruikers de mogelijkheid om aan te geven waar ze (ongeveer) wonen en werken. Aan de hand van deze locatiegegevens worden meldingen gegeven over onder andere; vergunningsaanvragen, bestemmingsplannen enzovoorts.

Deze data is momenteel al wel opvraagbaar maar wordt nog niet actief naar de burgers gecommuniceerd. Iets waar – gelet op recente nieuwsontwikkelingen – veel behoefte naar is. Burgers willen immers graag actief geïnformeerd worden zodra er een windmolen in de buurt van hun woning wordt geplaatst.

Over dit project

Platforms

mobile

Klant
Gemeente Ridderkerk

Release
2022

Datakoppeling met Overheid.nl

De data komt rechtstreekt uit de bestaande API's van Overheid.nl

Push-notificaties

Omdat Overheid.nl puur passief communiceert worden burgers vaker dan eens verrast door bestemmingsplannen en zijn ze vaak te laat met het aantekenen van bezwaar. Door de push-notificatie functionaliteit missen gebruikers geen enkel (voor hen) belangrijk bericht meer!

Gesynchroniseerde data

Data wordt éénmaal per dag gesynchroniseerd met de API van Overheid.nl. In een straal van een X aantal kilometers vanaf het centrum van Gemeente Ridderkerk. Zo zorgen we er voor dat we alle belangrijke (lokale) berichtgeving kunnen tonen en als input kunnen gebruiken voor push-notificaties.

Berichten op de kaart

Berichten die gebruikers ontvangen zijn zowel zichtbaar op een kaart als in een overzichtelijke lijst en gecategoriseerd waar mogeiljk. Overheidsinstanties bepalen zelf hoe ze de berichtgeving indelen dus dit kan per gemeente verschillen. De uiteindelijke berichten linken altijd door naar het originele bericht, gepubliceerd op Overheid.nl

Digitoegankelijk ontwerpen en ontwikkelen

Alle overheidsorganisaties moeten al hun mobiele en webapplicaties toegankelijk maken.

Wat houdt het toegankelijk maken van een app in?

Concreet houdt het toegankelijk maken van een applicatie dat mensen met een beperking of handicap óók gebruik moeten kunnen maken van de app. De app dient dus toegankelijk te zijn voor mensen die bijvoorbeeld blind zijn of gebruik maken van een alternatief input device – dergelijke devices worden gebruikt door mensen die hun vingers niet (voldoende) kunnen inzetten voor interactie maar wel een smartphone of tablet hebben.

Toegankelijkheid is niet standaard

Apple en Google bieden vanuit hun OS verschillende mogelijkheden aan voor toegankelijkheid.

Echter, tenzij je als ontwikkelaar enkel gebruik maakt van de standaard lijst interface die zowel iOS als Android bieden, is een app niet standaard volledig toegankelijk. Het heeft veel implicaties, voor zowel het ontwerpen als het ontwikkelen van een mobiele app om aan de toegankelijheidseisen te voldoen.

Voor de Gemeente Ridderkerk app hebben we hier uiteraard wel volledig rekening mee gehouden.

WCAG 2.1 + AA

Concreet houdt het in dat alle applicaties die uit naam van Overheid of Semi-overheid worden gepubliceerd dienen te voldoen aan de WCAG. De WCAG is de internationale standaard voor toegankelijkheid (Web Content Accessibility Guidelines) en geldt tevens voor mobiele apps.

Dit houdt in dat je rekening moet houden met mensen die blind zijn en een app volledig doorlopen met VoiceOver, een functionaliteit die alles dient uit te spreken wat er op het scherm te zien is.

De app developer maakt samen met de app ontwerper de keuze voor welke onderdelen wel/niet uitgesproken dienen te worden. Iconen hoeven bijvoorbeeld niet uitgesproken te worden, teksten op buttons wel.

Meer over het maken van toegankelijke apps

Toegankelijk ontwerpen

Rekening houden met digitoegankelijkheid begint al vroeg in het ontwerpproces. Dit gebeurd enerzijds op feature-level en binnen interactie ontwerp, anderzijds in de visuele uitwerking.

Kaart en lijst weergave van informatie

Een kaart is per definitie niet toegankelijk. Het is immers niet mogelijk om een hele kaart voor te lezen en de coördinaten van een punt zegt een gebruiker niet veel. De keuze om goed toegankelijk te zijn zorgt er dus voor dat we tevens een lijstweergave van dezelfde informatie moeten bieden. Een lijst kan namelijk (per cel) makkelijker worden uitgesproken en genavigeerd.

Kleurenblindheid & contrasten

Deuteranopia (slecht verschil zien tussen groen, geel en rood) en Monochromacy (zien in grijstinten) zijn de meest voorkomende vormen van kleurenblindheid. 8.5% van de Nederlanders is getroffen met kleurenblindheid. Veel andere mensen hebben om andere redenen verminderd zicht of kunnen contrasten tussen de voorgrond en achtergrond minder goed waarnemen. We ontwerpen één interface die fijn en intuïtief werkt ongeacht je zicht, en testen we typografie, kleuren, iconen en andere vormen van beeld met de officiële WCAG richtlijnen om ervoor te zorgen dat iedereen de applicatie kan gebruiken.

Overige functionaliteit

De app dient tevens als algemene index voor de Gemeente Ridderkerk.

Overzichtelijk waar de gemeente je mee kan helpen

De app geeft tevens mogelijkheden om direct naar bepaalde onderdelen te gaan die op de website minder goed vindbaar gevonden worden zoals:

  • Melding Openbare Ruimte (MOR)
  • Contactgegevens (met de optie om direct te bellen)
  • Nieuwsberichten uit de Gemeente Ridderkerk
  • Cultureel erfgoed

Ook meer weten over een Gemeente app?

Alle organen van de overheid worden steeds digitaler, ook de lokale overheid in de vorm van gemeenten. Wil je meer informatie over onze visie op de digitale overheid? Of heb je interesse om te bespreken wat een app voor jouw gemeente kan betekenen?