Meld seksuele straatintimidatie met de

Stop app

.

De Gemeente Rotterdam wil seksuele straatintimidatie hard aan gaan pakken. De Stop app helpt hen om inzicht te krijgen in de problematiek en tevens de gebieden waar zich dit het meest afspeelt.

Seksuele straatintimidatie is een groeiend probleem

De gemeente Rotterdam maakt werk van seksuele straatintimidatie. Op plekken waar mensen sissen, ongewenste gebaren of beledigende opmerkingen maken kunnen slachtoffers met de Stop app direct incidenten melden. Deze informatie wordt gebruikt om op locatie problemen op te lossen.

Doel van de Stop app

Seksuele straatintimidatie is hinderlijk en kwetsend: ruim 80% van de Rotterdamse bevolking - voornamelijk vrouwen - heeft hier wel eens last van. De gemeente Rotterdam wil voorkomen dat daders vrijuit gaan en introduceerde als eerste gemeente in Nederland de Stop app. Door seksuele straatintimidatie aan de kaak te stellen wordt de bewustwording rondom dit onderwerp groter en ontstaat de mogelijkheid om gericht actie te ondernemen, door de verzamelde data goed te gebruiken. Voorlichtingsteams bezoeken de overlastplekken en spreken mensen aan, om bij te dragen aan het verminderen van overlastgevend gedrag. De campagne 'Stop Pikpraat' vestigt aandacht op het onderwerp en wijst gebruikers op de beschikbaarheid van de app.

Over dit project

Platforms

mobile

Klant
Gemeente Rotterdam

Release
2017

Stap 1: Snel melden

Een vervelende situatie bij de tramhalte, in het winkelcentrum of op straat? Wie de app opent, krijgt direct een kaart te zien met daarop de locatie van dat moment. Met een snelle handeling geef je een melding door. Het is daarbij niet nodig om de straatnaam of andere locatiegegevens in te voeren, dat gaat automatisch. Eventueel kun je aanvullende informatie doorgeven, zoals het aantal daders en de aard van de overlast. Voor echt ernstige situaties is er overigens de mogelijkheid om direct 112 te bellen, prominent in het homescherm.

Stap 2: Melding achteraf

Soms lukt het niet om direct een melding te maken. Mocht je achteraf toch actie willen ondernemen, dan kan dat ook via de Stop app. Je kiest dan eenvoudig op de kaart de locatie die je wilt aangeven en doorloopt de laatste stappen om de melding af te ronden: geef de datum en tijd aan, en indien gewenst ook het aantal daders en een uitgebreide omschrijving. Ook de informatie van een melding achteraf komt direct terecht bij de juiste personen binnen de gemeente.

Stap 3: Handhaving door de gemeente

Alle informatie die via de app wordt doorgegeven, komt binnen bij de gemeente in een speciaal daarvoor ontwikkeld backend. Daarin worden - via heatmaps - concentraties van meldingen op de kaart visueel uitgelicht. Dit helpt de gemeente om te bepalen waar de meeste overlast plaatsvindt. Die plekken worden bezocht door voorlichtingsteams, alwaar daders en omstanders worden aangesproken en geïnstrueerd over de impact van dergelijke situaties. Mocht er echt aanleiding toe zijn, kunnen daders worden beboet.

Campagne van de app

Verschillende uitingen on- en offline

In het straatbeeld

De campagne 'Pikpraat van straat' is sinds de lancering goed zichtbaar geweest in het straatbeeld van Rotterdam. Met abriposters en driehoeksborden worden stadsbewoners geïnformeerd over de nieuwe app. De speciale campagnewebsite legt uit wat de achtergronden zijn bij de campagne en de unieke benadering van de gemeente Rotterdam.

Uitgebreide social media campagne

Om jongeren te bereiken - een groot deel van de doelgroep - worden advertenties op sociale media ingezet. Zowel op Facebook als op Instagram komen regelmatig gesponsorde berichten voorbij: zo zullen meer gebruikers de app weten te vinden én groeit het bewustzijn rondom dit onderwerp.

Datagestuurde aanpak

Een samenwerking tussen verschillende partijen

Data bewijst het

De informatie die binnenkomt in het backend laat zien dat er veel behoefte is aan een daadkrachtige houding van de gemeente. De meldingen zijn uiterst serieus en voeden het beleid van de Rotterdamse gemeenteraad: het tegengaan van seksuele straatintimidatie, op de locaties waar het er toe doet. Deze aanpak, met voorlichtingsteams op de juiste plekken op straat, is zeer vernieuwend. De strategie voor deze uitvoering is afkomstig van communicatiebureau Vuurrood, die samen met Bijl PR ook de naam van de campagne (Pikpraat) en de uitingen heeft bedacht. In samenwerking met hen hebben wij de app ontworpen en ontwikkeld.

939 meldingen

Er zijn gecombineerd op iOS & Android in de eerste periode van december t/m maart al 939 meldingen binnengekomen. Dit geeft aan hoe omvangrijk het probleem is en geeft de Gemeente Rotterdam handvatten om verdere oplossingsrichtingen te verkennen.