Stop seksuele straatintimidatie met de

Stop app

.

De Gemeente Rotterdam pakt seksuele straatintimidatie hard aan. De Stop app helpt om inzicht te krijgen in de problematiek en tevens de gebieden waar zich dit het meest afspeelt te identificeren om beter te kunnen handhaven.

Seksuele straatintimidatie is een groeiend probleem

De gemeente Rotterdam maakt werk van seksuele straatintimidatie. Op plekken waar mensen sissen, ongewenste gebaren of beledigende opmerkingen maken kunnen slachtoffers met de Stop app direct incidenten melden. Deze informatie wordt gebruikt om op locatie problemen op te lossen.

Seksuele straatintimidatie is hinderlijk en kwetsend: ruim 80% van de Rotterdamse bevolking - voornamelijk vrouwen - heeft hier wel eens last van. De gemeente Rotterdam wil voorkomen dat daders vrijuit gaan en introduceerde als eerste gemeente in Nederland de Stop app. Door seksuele straatintimidatie aan de kaak te stellen wordt de bewustwording rondom dit onderwerp groter en ontstaat de mogelijkheid om gericht actiete ondernemen, door de verzamelde data goed te gebruiken.Voorlichtingsteams bezoeken de plekken waar gemiddeld veel overlast is en spreken mensen aan, om bij te dragen aan het verminderen vanoverlastgevend gedrag. De campagne ‘Stop Pikpraat’ heeft aandacht op het onderwerp gevestigd en wijst gebruikers op de beschikbaarheid van de app.

Over dit project

Platforms

mobile

Klant
Gemeente Rotterdam

Release
2017

Al jaren in gebruik

Stop app is online sinds 2017 en een beproefde methode in de aanpak van straatintimidatie.

Rotterdam koploper op het gebied van deze aanpak

De Gemeente Rotterdam werkt al sinds 2017 aan de aanpak seksuele straatintimidatie. Ze ondersteunen daarbij burgers die slachtoffer zijn geworden van seksuele straatintimidatie (afgekort tot SSI) en proberen met voorlichting te voorkomen dat mensen zich schuldig maken aan ditfeit.

Deze koploperspositie heeft er mede toe geleid dat het vanaf 1 juli 2024 (met de ingang van de nieuwe Wet Seksuele Misdrijven) daadwerkelijk strafbaar wordt gesteld om je schuldig te maken aan straatintimidatie.

Hoe het werkt

Stap 1: Snel melden

Een vervelende situatie bij de tramhalte, in het winkelcentrum of op straat? Wie de app opent, krijgt direct een kaart te zien met daarop de locatie van dat moment. Met een snelle handeling geef je een melding door. Het is daarbij niet nodig om de straatnaam of andere locatiegegevens in te voeren, dat gaat automatisch. Eventueel kun je aanvullende informatie doorgeven, zoals het aantal daders en de aard van de overlast. Voor echt ernstige situaties is er overigens de mogelijkheid om direct 112 te bellen, prominent in het homescherm.

Stap 2: Melding achteraf

Soms lukt het niet om direct een melding te maken. Mocht je achteraf toch actie willen ondernemen, dan kan dat ook via de Stop app. Je kiest dan eenvoudig op de kaart de locatie die je wilt aangeven en doorloopt de laatste stappen om de melding af te ronden: geef de datum en tijd aan, en indien gewenst ook het aantal daders en een uitgebreide omschrijving. Ook de informatie van een melding achteraf komt direct terecht bij de juiste personen binnen de gemeente.

Stap 3: Handhaving door de gemeente

Alle informatie die via de app wordt doorgegeven, komt binnen bij de gemeente in een speciaal daarvoor ontwikkeld backend. Daarin worden - via heatmaps - concentraties van meldingen op de kaart visueel uitgelicht. Dit helpt de gemeente om te bepalen waar de meeste overlast plaatsvindt. Die plekken worden bezocht door voorlichtingsteams, alwaar daders en omstanders worden aangesproken en geïnstrueerd over de impact van dergelijke situaties. Mocht er echt aanleiding toe zijn, kunnen daders worden beboet.

DigiToegankelijke app

De app is gebouwd volgens de eisen van de WCAG 2.1 AA.

Digitale toegankelijkheid

De WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines en is een document dat is opgesteld door het World Wide Web Consortium. Het document biedt een leidraad om de toegankelijkheid van content op het web te vergroten. Het is voornamelijk gericht op mensen met een beperking, maar biedt algemene richtlijnen die op iedere gebruiker van toepassing zijn.

Overheden en semi-overheden zijn door wetgeving verplicht om zich te houden aan de richtlijnen van de WCAG (specifieker de 2.1 op niveau AA) voor alle digitale producten die zij laten ontwikkelen, of dit nu websites, webapplicaties of mobile apps zijn. Naast de verplichting vanuit wetgeving vinden we het bij YipYip belangrijk dat alle digitale producten die we ontwikkelen toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk mensen. Zeker als het gaat om apps in het publieke domein of voor overheden die een essentiële rol in de communicatie speelt.

Duiding en eenvoud

Het geschikt maken voor schermlezers, of het contrast van interface elementen vergroten zijn zaken die we hebben aangepakt binnen de Stop app. Maar bij YipYip hebben we ook oog voor de zachtere kant, waaronder: duidelijke eenvoudige teksten, interactie zoveel mogelijk vereenvoudigen én zorgen dat de app goed te gebruiken is met grote letters vinden we minstens zo belangrijk.

Toegankelijke apps laten ontwerpen

Slachtofferhulp

Melden is één, opvolgen is twee.

Opvolging door de gemeente bewijst het

De Gemeente Rotterdam staat slachtoffers bij die daar behoefte aan hebben. Bij het maken van een melding wordt er aan de gebruiker gevraagd of deze behoefte heeft aan contact over het voorval, dit kan per telefoon of per e-mail (afhankelijk van wat het slachtoffer het prettigste vindt).

Zodra er een melding binnenkomt bij de gemeente zorgt zij er voor dat de melding wordt doorgezet naar Slachtofferhulp Nederland om te praten. Tevens wordt er een gratis weerbaarheidstraining aan het slachtoffer aangeboden, dit gaat dan specifiek over het mentale aspect en deelnemers wordt geleerd hoe zij hun grenzen kunnen aangeven en hoe ze op de juiste manier om hulp kunnen vragen.

Campagne van de app

Verschillende uitingen on- en offline

In het straatbeeld

De campagne ‘Pikpraat van straat’ is sinds de lancering goed zichtbaar geweest in het straatbeeld van Rotterdam. Met abriposters en driehoeksborden worden stadsbewoners geïnformeerd over de nieuwe app. De speciale campagnewebsite legt uit wat de achtergronden zijn bij de campagne en de unieke benadering van de gemeente Rotterdam.

Uitgebreide social media campagne

Om jongeren te bereiken - een groot deel van de doelgroep - worden advertenties op sociale media ingezet. Zowel op Facebook als op Instagram komen regelmatig gesponsorde berichten voorbij: zo zullen meer gebruikers de app weten te vinden én groeit het bewustzijn rondom dit onderwerp.

Datagestuurde aanpak

Een samenwerking tussen verschillende partijen

Data bewijst het

De informatie die binnenkomt in het backend laat zien dat er veel behoefte is aan een daadkrachtige houding van de gemeente. De meldingen zijn uiterst serieus en voeden het beleid van de Rotterdamse gemeenteraad: het tegengaan van seksuele straatintimidatie, op de locaties waar het er toe doet. Deze aanpak, met voorlichtingsteams op de juiste plekken op straat, is zeer vernieuwend. De strategie voor deze uitvoering is afkomstig van communicatiebureau Vuurrood, die samen met Bijl PR ook de naam van de campagne (Pikpraat) en de uitingen heeft bedacht. In samenwerking met hen hebben wij de mobiele app ontworpen en ontwikkeld.

Duizenden meldingen

Er zijn gecombineerd op iOS & Android sinds 2017 duizenden meldingen binnengekomen. Dit geeft aan hoe omvangrijk het probleem is en geeft de Gemeente Rotterdam handvatten om veranderingen door te voeren.

YipYip als partner

expertise op het gebied van maatschappelijke verandering

De samenwerking met YipYip omtrent de StopApp was, en is, erg prettig. YipYip toont inzet, is inhoudelijk sterk en schakelen met YipYip gaat snel. Hun expertise op het gebied van maatschappelijke verandering heeft geleid tot een tool die niet alleen effectief is, maar ook makkelijk in gebruik. De StopApp levert daardoor een belangrijke en positieve bijdrage aan de manier waarop we seksuele straatintimidatie in Rotterdam aanpakken!

Charlotte CoenenProjectleider Aanpak Seksuele Straatintimidatie

YipYip als partner

Waarom kiezen voor YipYip als ontwikkelaar van een gemeente app?

  • We hebben jaren ervaring met het publiceren van apps voor overheden en gemeente apps.
  • In de afgelopen jaren hebben we verschillende meerdere apps ontwikkeld die DigiToegankelijk zijn verklaard volgens de WCAG 2.1 richtlijn (niveau AA).
  • Bij YipYip ontwikkelen we apps voor iOS en voor Android. Met de brede doelgroep die gemeenten bedienen, namelijk ‘alle inwoners van de gemeente’ is het noodzakelijk om een universele app aan te bieden.
  • Focus op hetgeen er toe doet, we lossen problemen op die daadwerkelijk efficiëntie verbeteren. Daarbij streven we altijd naar een duurzame verbetering en niet enkel een “quick fix”.
  • We ontwikkelen niet alleen mobiele apps maar ook alle infrastructuur eromheen die nodig is om de app te laten functioneren, denk daarbij aan back-end ontwikkeling of front-end.
  • YipYip is een ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerde ontwikkelaar en daar zijn we erg trots op. De certificering betekent dat we strenge internationale normen volgen voor algemeneinformatiebeveiliging en specifieke beveiliging van gezondheidsinformatie, waardoor onze klanten erop kunnen vertrouwen dat de gegevens van hun apps en web-applicaties veilig zijn bij ons.

Samen van jouw visie een applicatie maken?

Van webapplicaties tot mobile apps, alle software ontwikkelen we op maat.

Specifiek op zoek naar een app developer? Of juist naar een all-round partner die helpt bij een digitale transformatie? Kom gerust een keer op de koffie in Rotterdam voor een vrijblijvend gesprek! We zijn altijd enthousiast en gemotiveerd om te praten over nieuwe ideeën en concepten.

Kennis maken?