Excessief co-rumineren onder vriendinnenkoppels verminderen met

App je Happy

.

Jonge vriendinnenkoppels coping methodes aanleren

Co-rumineren betekent: samen nadenken over problemen of zorgen. Het gevaar bij co-rumineren onder vriendinnenkoppels is voornamelijk dat het al snel niet meer gaat over oplossingen maar enkel over de problemen en zorgen. Met name onder jonge meiden kan het soms uit de hand lopen en eindigen in een vicieuze cirkel van onoplosbare problemen en zorgen. Hierdoor kan het gevaarlijk worden voor de geestelijke gezondheid, vooral wanneer één van de vriendinnen zich neerslachtig of zelfs depressief voelt.

Daarom richt de app "App je Happy" zich specifiek op de doelgroep van 12-15 jaar oud. Deze Flutter app probeert jongeren inzicht te geven in hun eigen emoties en gevoelens, en hen tegelijkertijd coping methodes aan te leren. De app probeert ze een proactieve benadering te bieden voor het kijken naar problemen en zorgen, en jonge meiden te ondersteunen bij het opbouwen van hun emotionele weerbaarheid. De app wordt geleverd met een lessenserie die op middelbare scholen kan worden ingezet.

Over dit project

Platforms

mobile

Klant
Hogeschool Rotterdam

Verantwoordelijkheden

Release
2023

Gebruik van educatieve apps in de klas

Educatieve apps worden steeds vaker gebruikt in de klas, als aanvulling op de traditionele lessen.

App je Happy wordt niet alleen tijdens de les gebruikt

Apps bieden de mogelijkheid om ook buiten de les om te gaan met de lesstof. In het App je Happy programma wordt gebruik gemaakt van de app om data te verzamelen die buiten de les plaatsvindt.

Immers, de meeste situaties die je meemaakt vinden plaats buiten de les die over het onderwerp gaat. Het belang van de smartphone applicatie is dan ook voornamelijk om de registratie te bevorderen.

Emoties bijhouden in je dagboek

De app bevat een uitgebreide moodtracker.

Data invoeren gedurende de dag

Er wordt op drie momenten per dag gevraagd aan de gebruiker om je stemming in te voeren. Over de ochtend, de middag en de avond. Omdat het over gevoelens gaat kun je niet ver in het verleden data invoeren of wijzigen, gepercipieerde gevoelens zijn na een paar dagen namelijk altijd anders.

De designkeuze die we gezamenlijk met de domein experts hebben gemaakt zorgt er voor dat ze niet verder dan een dag terug in de tijd kunnen. Je kunt dus maximaal 6 invulmomenten open hebben staan (3 momenten van gisteren, 3 momenten van vandaag).

Om te zorgen dat er zoveel mogelijk data wordt ingevoerd maken we gebruik van slimme push-notificaties die enkel afgaan op gezette momenten zolang er nog géén data is ingevoerd. Op deze manier wordt het aantal notificaties beperkt maar proberen we wel kleine nudges te geven om aan te zetten tot het invoeren van gegevens.

Analyse van de ingevoerde data

Hoe de ingevoerde data door de meiden moet worden geanalyseerd en geïnterpreteerd is onderdeel van de lessenserie. Voelen ze zich bijvoorbeeld iedere maandagochtend vrij goed maar ebt dat gevoel gedurende de dag weg? Dan zegt dat waarschijnlijk iets over het verloop van de maandag.

Hetzelfde geldt voor momenten waarop ze bijvoorbeeld afspreken met bepaalde mensen of momenten die ze voor zichzelf houden. Hoe meer data er wordt ingevoerd, hoe eenvoudiger het zal worden om mogelijke patronen te ontdekken en hierop te acteren.

Dagboekvragen

Iedere dag de mogelijkheid om een vraag te beantwoorden.

Nadenken over gedrag en reflectie toepassen

Een groot onderdeel van het lessenpakket is het vermogen tot reflectie te vergroten. Daardoor stellen we iedere dag een (willekeurige) dagboekvraag om de meiden te prikkelen en na te laten denken over hun gevoelens en gedrag.

Het idee achter een dagboekvraag is om beter te leren reflecteren en daarmee misschien ook hun vermogen om te relativeren te vergroten.

Voorbeelden van dagboekvragen

Enkele voorbeelden van dagboekvragen zijn:

  • “Waar heb je tot nu toe om gelachen vandaag?”
  • “Waar voel je je tot nu toe ontspannen over vandaag?”
  • “Waar ben je tot nu toe trots op vandaag?”

Afleiding zoeken? Gevonden!

App je Happy helpt bij het vinden van unieke activiteiten.

Ga er op uit!

Een veelgehoord standpunt is dat de vriendinnenkoppels elkaar opzoeken in de thuissituatie. Met name om samen op de bank te hangen, met socials aan de gang te gaan of Netflix te kijken. Al deze activiteiten zijn nu niet bepaald prikkelend en geven juist (met name socials) een grotere kans op een negatief zelfbeeld.

Het is voor hen echter niet heel eenvoudig om er op uit te gaan. Ze hebben geen vervoer, niet voldoende geld of (en dit was het belangrijkste punt) ze hebben geen idee hoe ze iets kunnen organiseren en waar ze allemaal op moeten letten.

Selectie van activiteiten

App je Happy helpt bij dit proces, door de activiteiten view te openen kunnen ze door een stapel activiteiten bladeren en naar links/rechts swipen zoals zoveel apps dit tegenwoordig doen. Hiermee like/dislike je de activiteiten.

De stapel herhaalt zich net zo lang tot je uiteindelijk 5 activiteiten hebt geselecteerd. Deze kun je vervolgens delen met je vriendin en zij kan dan een uiteindelijke keuze maken. Op iedere activiteit staat aangegeven of het geld kost, of het thuis kan (bijvoorbeeld een taart bakken) of dat je speciaal ergens heen moet. Op deze manier kun je vooraf een filter maken waarbinnen je activiteiten wilt selecteren.

Tips

Op iedere kaart staat ook een tip aangegeven, dit geeft handvatten om iets te organiseren. Organiseer je bijvoorbeeld een picknick buiten? Vergeet dan zeker geen bestek en plastic glazen. Hiermee zetten we meiden meer in hun kracht om zelf iets te ondernemen.

Design voor en door de doelgroep tijdens een design sprint

Een design sprint is een perfect middel om een abstract idee concreet te maken.

Hoe het begon

Eerst is er onderzoek gedaan naar verschillende koppels om te kijken of zij hoog scoorde in het kader van excessief co-rumineren. Nadat er verschillende vriendinnenkoppels in beeld waren zijn ze gevraagd of ze mee wilde denken over de oplossing. Daar stonden gelukkig meerdere vriendinnen voor open.

Hackathon / design sprint

We hebben dan ook met hen een design sprint doorlopen in de vorm van een hackathon. We hebben een specifiek programma ontwikkeld om dit te faciliteren en zijn gezamenlijk 3 dagen met ze aan de slag gegaan.

Aan het eind van de 3 dagen kwamen we met een concept waar iedereen zich in kon vinden en ook erg enthousiast over was. Het resultaat van de sprint was een relatief eenvoudig prototype maar gaf hen een goed beeld van het proces van een app laten maken.

Daadwerkelijke ontwikkeling

Na afronding van de design sprint was er enkel een proof of concept gemaakt, nog geen daadwerkelijk functionerende app. We wisten dankzij de design sessies echter wel exact wat er gemaakt moest gaan worden. We zijn dan ook gelijk aan de slag gegaan met het UX design / UI design van de app, om vervolgens de backend te ontwikkelen en in Flutter een Native app te bouwen.

Privacy geborgd middels anonieme toegang

Data wordt anoniem in een database opgeslagen

Data is niet te herleiden

Data die in de app wordt ingevoerd is mogelijk erg persoonlijk. Alle ingevoerde data wordt dan ook anoniem opgeslagen op een maatwerk ontwikkeld backend. Aangezien we geen foto’s of andere media toestaan is dit enkel ruwe data en tekst. Docenten kunnen expliciet niet bij deze data om te zorgen dat de meiden die mee doen zich veilig voelen.

Onderzoekers gebruiken app data voor effectiviteitsstudies

Er zijn onderzoekers / promovendi vanuit de Hogeschool Rotterdam betrokken bij de inzet van de app en voornamelijk het onderzoek naar de effectiviteit van applicatie en lessen. Om te zorgen dat zij bij de data kunnen hebben we een kleine beveiligde web app ontwikkeld die de data kan exporteren naar een .csv bestand, welke vervolgens kan worden ingelezen in specifieke software voor onderzoekers, zoals SPSS.

Om te zorgen dat onderzoekers wél weten bij wie welke data hoort slaat de app een unieke code op per device. Iedere keer dat er data wordt opgeslagen wordt de unieke code daar tevens bij opgeslagen.

De onderzoekers kunnen door fysiek langs te gaan op scholen de codes ophalen bij de meiden die zich daar goed bij voelen.

Privacy by design

Enerzijds wilde we het voor de gebruikers zo eenvoudig mogelijk maken om aan de slag te gaan. Niet iedere tiener gebruikt namelijk actief e-mail en we wilde voorkomen dat ze voor verschillende drempels kwamen te staan.

De data moest echter wel veilig en privé blijven. Tijdens het app design hebben we hier expliciet rekening mee gehouden. De app bevat dan weliswaar geen account systeem maar is wel beveiligd middels een pincode, net zoals de telefoon zelf beveiligd kan worden en de app van je bank.

Wil je niet meer dat jouw data wordt gedeeld met de onderzoekers dan kun je een nieuwe code genereren of de app opnieuw installeren, je bent vervolgens weer anoniem en de dataverzameling op je oude code stopt dan per direct.

Neem contact met ons op

Interesse om een zorg app te laten realiseren?

Heb je een onderzoek uitgevoerd in het domein zorg of onderwijs? Of sta je juist nog aan het begin van dit proces? In de afgelopen jaren hebben we meerdere zorgprojecten gerealiseerd in samenwerking met verschilende Hogescholen en Universiteiten waaronder de Hogeschool Rotterdam, Erasmus Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam. Om die reden hebben we ons ook NEN7510 laten certificeren. We denken graag een keer mee over mogelijke constructies en faseringen!