Online logopedie via het platform:

Afasietherapie

.

De zelfredzaamheid van mensen met een afasie vergroten door ze thuis zelfstandig te laten oefenen.

Online logopedie platform

Logopedie is veelal een offline bezigheid. Online zijn er nog weinig initiatieven – al helemaal niet voor mensen met een afasie. Vanuit deze behoefte is het platform Afasietherapie ontwikkeld, in beheer van Logoclicks.

Er is nauw samengewerkt met logopedisten en afasietherapeuten (in de eerste en tweede lijn) met als doel om Afasietherapie zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de begeleiding in de praktijk. Zo zorgen we voor een naadloze integratie in de dagelijkse werkzaamheden van therapeuten en logopedisten.

Over dit project

Platforms

web
ipad

Klant
Logoclicks Development

Beschikbare links

Release
2019

Over Afasie

Er is nog veel onbekend over Afasie maar de impact er van is enorm.

Wat is een afasie?

Afasie betekent letterlijk “niet spreken” (a=niet, fasie=spreken). Afasie is een taalstoornis die zich uitstrekt over de gebieden; spreken, lezen, schrijven en algemeen taalbegrip. Afasie is meestal het gevolg van niet-aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld door een beroerte, hersenschudding, ontsteking, operatie, vergiftiging, een hersentumor of het verwijderen hiervan.

Het lastige aan afasie is dat het zich bij iedereen anders uit. De soort en ernst van de afasie hangt af van de plaats en ernst van de hersenbeschadiging. Dat het zich bij iedereen anders uit komt doordat de gebieden (waaronder spraak) zich door de hersenen heen bevinden en zitten niet bij iedereen op dezelfde locatie, meestal in de linkerhelft van de hersenen maar bij sommigen juist in de rechterhelft. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het geheugen en onze motorische functies, die zeer specifiek aan te duiden zijn.

Het positieve hieraan is dat spreek weer enigszins opnieuw aan te leren en te trainen is, maar dat kost veel tijd en ontzettend veel oefenen. Beschouw het alsof je een aantal jaar terug wordt gezet in de ontwikkeling vanaf kind tot volwassenheid.

Waarom is een Afasie lastig te behandelen?

Ongeveer 50% van het aantal afasiepatiënten (na een hersenbloeding) herstelt volledig. Zij merken wel een blijvend probleem met taal. Daardoor kunnen we stellen dat over het algemeen iemand met een Afasie nooit volledig terug zal herstellen als voorheen.

Omdat een Afasie zich bij een ieder op een andere wijze kan uiten is het niet mogelijk om één standaard set aan oefeningen te gebruiken. Iedere cliënt is immers anders. Hierdoor ontstaat de situatie dat er per cliënt moet worden gekeken naar logopedie oefeningen op maat.

Ondanks dat veel van deze oefeningen bestaan en “gekopiëerd” kunnen worden (soms letterlijk op fysieke stencils) is het een zeer tijdrovende klus. Logopedisten die patiënten met afasie behandelen zijn dan niet alleen veel tijd kwijt aan het genereren van de juiste oefeningen maar ook aan het nakijken er van.

Ontstaan van Afasietherapie

Waarom we het Afasietherapie platform ontwikkelen

Frequent oefenen heeft een positief effect

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat frequentere en intensievere afasietherapie een positief effect heeft op het herstel van de taalvaardigheid van een patiënt. Dit verbetert het welzijn van de persoon met afasie. Het waarborgen van deze individuele begeleiding blijkt in de praktijk een uitdaging.

Intensief oefenen onder begeleiding van een logopedist is echter in veel gevallen praktisch vooral en financieel onhaalbaar. Slechts ±30% van de afasiepatiënten krijgt nog therapie na het beëindigen van de initiële revalidatie.

Enerzijds komt dit door de beperkte financiering vanuit verzekeraars, anderzijds is er bij patiënten onvoldoende besef van het belang van voortzetting van therapie (Schupp et al., 2006), ook als dat nadrukkelijk geadviseerd wordt (Rupp et al., 2008).

Met de ontwikkeling van het Afasietherapie platform bieden we behandelaars een hulpmiddel om dit op een betere wijze in te vullen. Met Afasietherapie kunnen ze zeer laagdrempelig en kosteneffectief een langdurig traject aanbieden met gevarieerde en gepersonaliseerde oefeningen als huiswerk of in de praktijk.

Afasie patiënten helpen met digitale therapie

De werking van Afasietherapie voor gebruikers is heel eenvoudig. Logopedisten stellen vanaf hun werkstation (PC, laptop of tablet) de oefeningen samen en stuurt deze vervolgens naar de cliënt. De cliënt ziet vervolgens de voor hem of haar gemaakte oefening op een tablet (iPad of Android tablet) verschijnen. Vervolgens voert de cliënt de oefening één of meerdere malen uit en wordt deze voortgang direct aan de logopedist teruggekoppeld via de beheeromgeving.

Oefeningen op maat

Om oefeningen voor de cliënt op maat te maken, worden door een logopedist of behandelaar een aantal stappen doorlopen:

  1. Het soort oefening wordt bepaald
  2. De moeilijkheid wordt ingesteld
  3. Eventuele cues (hulp) worden ingesteld
  4. De gegenereerde oefeningen worden gecontroleerd
  5. Verzend de oefeningen naar de client
  6. Controleer de resultaten

Geavanceerde back-end applicatie

De back-end applicatie heeft vooral als doel om de beste oefeningen te genereren die passen binnen het kader van de eisen die een logopedist stelt.

In een database hebben we een gigantische lijst met woorden – uit de Nederlandse en Vlaamse taal – met diverse kenmerken, waaronder; de frequentie van een woord (hoe vaak komt het voor in een specifieke taal), de hoeveelheid klinkers, categorie(ën), hoeveelheid lettergrepen, een afbeelding, een audiofragment van het uitgesproken woord enzovoorts.

Deze immense database vormt de basis voor de oefeningen die worden gegenereerd.

Een persoonlijke omgeving voor logopedisten

Logopedisten die patiënten met Afasie behandelen krijgen binnen Afasietherapie een eigen online omgeving waar ze de online begeleiding kunnen regelen. In deze omgeving nodigen ze nieuwe patiënten uit, genereren ze persoonlijke oefeningen en volgen ze de voortgang van ieder individu.

Oefeningen die kunnen worden aangemaakt zijn niet beperkt tot “plaatje praatje” multiple choice maar kunnen ook gebaseerd worden op audio, schrift en spraakherkenning.

Oefenen via een tablet app

De patiënt maakt gebruik van een eigen tablet app. Deze mobiele app draait zowel op iOS als op Android en is bewust geoptimaliseerd voor tablets.

Omdat Afasie vaak gepaard gaat met andere beperkende factoren zijn we uitgegaan van een device waar zowel de oefeningen goed leesbaar kunnen worden gepresenteerd als de antwoorden.

ISO 27001 & NEN 7510 gecertificeerde app

Het Afasietherapie platform is volgens ISO / NEN certificering ontwikkeld.

Informatiebeveiliging binnen zorg applicaties

Informatiebeveiliging staat bij YipYip altijd voorop. Binnen het Afasietherapie platform geldt dat eens te meer omdat we daar te maken hebben met de verwerking van patiëntgegevens, het meest gevoelige type data.

YipYip is een ISO / NEN gecertificeerde app ontwikkelaar waardoor we (bewezen) de juiste maatregelen treffen en protocollen hanteren voor zorgplatformen en medische apps. De NEN 7510 is een specifiek Nederlandse maatregel voor informatiebeveiliging en wordt vaak als eis gesteld door zorgleveranciers.